keyboard_arrow_right Добави обява
keyboard_arrow_right Влез
keyboard_arrow_right Регистрация
keyboard_arrow_right Начало
keyboard_arrow_right Индустрии
keyboard_arrow_right Търси
keyboard_arrow_right Продай

Политика за Поверителност

Политиката ни за поверителност беше актуализирана за последно и публикувана на 26 юни 2019 г. Тя урежда условията за поверителност на нашия уебсайт, намиращ се на http://www.Sales-machinery.bg, поддомейни и всички свързани уеб-базирани и мобилни приложения (най-общо казано „Уебсайт“), както е собственост и се управлява от S-Machinery Ltd.

Вашата поверителност е много важна за нас. Съответно, ние сме разработили тази Политика, за да разберете как събираме, използваме, комуникираме и разкриваме и използваме лична информация. Ние използваме Вашата лична информация само за предоставяне и подобряване на уебсайта. Използвайки уебсайта, Вие приемате събирането и използването на информация в съответствие с тази политика. Освен ако не е определено друго в настоящата Политика за поверителност, термините, използвани в настоящата Политика за поверителност, имат същите значения като в нашите Общи условия, достъпни на http://www.Sales-machinery.bg. Следното очертава нашата политика за поверителност.

Преди или по време на събиране на лична информация, ние ще идентифицираме целите, за които се събира информация.

Ние ще събираме и използваме лична информация единствено с цел изпълнение на посочените от нас цели и за други съвместими цели, освен ако не получим съгласието на съответното лице или както се изисква от закона.

Ние ще запазим личната информация само толкова дълго, колкото е необходима за изпълнението на тези цели.

Ние ще събираме лична информация по законни и справедливи средства и, когато е подходящо, със знанието или съгласието на съответното лице.

Личните данни трябва да са от значение за целите, за които ще се използват, и доколкото това е необходимо за тези цели, трябва да бъдат точни, пълни и актуални.

Ние ще защитим личната информация чрез разумни защитни мерки срещу загуба или кражба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, копиране, използване или промяна.

Ние ще предоставим лесно на клиентите информация за нашите политики и практики, свързани с управлението на личната информация.

Вашата поверителност

S-Machinery Ltd спазва всички законови изисквания за защита на Вашата поверителност. Нашата Политика за поверителност е правна декларация, която обяснява как можем да събираме информация от Вас, как можем да споделяме Вашата информация и как можете да ограничите споделянето на Вашата информация. Ние използваме предлаганите от Вас лични данни по начин, който е в съответствие с настоящата Декларация за поверителност. Ако предоставите Лични данни по конкретна причина, можем да използваме Личните данни във връзка с причината, поради която са предоставени. Например информацията за регистрация, изпратена при разработването на акаунта ви, може да се използва за предлагане на продукти на базата на Вашите предишни придобивания. Може да използваме Вашите лични данни, за да предложим достъп до услуги на Уебсайта и да наблюдаваме използването на такива услуги. S-Machinery Ltd може също да използва Вашите Лични данни и различна друга лична информация, която не може да се идентифицира, събрана чрез Уебсайта, за да ни помогне да подобрим материала и функционалността на Уебсайта, за да разберем много по-добре нашите потребители и да подобрим нашите услуги. Ще видите условия в нашата Политика за поверителност, които се изписват с главни букви. Тези термини имат значения, както са описани в секцията Определения по-долу.

Дефиниции

„Лична информация“ е информация, която не може да бъде идентифицирана лично от Вас и която ние автоматично събираме, когато получите достъп до нашия уебсайт с уеб браузър. Може да включва и публично достъпна информация, която се споделя между Вас и други.

„Лична информация“ е непублична информация, която се идентифицира лично от Вас и е получена с цел да ви предоставим в рамките на нашия уебсайт. Личната информация може да включва информация като Вашето име, имейл адрес и друга свързана информация, която ни предоставяте или която получаваме за Вас.

Информация, която събираме

По принцип Вие контролирате количеството и вида информация, която ни предоставяте, когато използвате нашия уебсайт.

Като посетител можете да разгледате нашия уебсайт, за да научите повече за нашия уебсайт. Не сте длъжни да ни предоставяте каквато и да е лична информация като посетител.

Събрана компютърна информация

Когато използвате нашия уебсайт, ние автоматично събираме определена компютърна информация чрез взаимодействието на Вашия мобилен телефон или уеб браузър с нашия уебсайт. Такава информация обикновено се счита за Лична информация. Също така събираме следното:

Бисквитки

Нашият уебсайт използва „бисквитки“, за да идентифицира областите на нашия уебсайт, които сте посетили. „Бисквитката“ е малка част от данните, съхранявани на Вашия компютър или мобилно устройство от Вашия уеб браузър. Ние използваме бисквитки, за да персонализираме съдържанието, което виждате на нашия уебсайт. Повечето уеб браузъри могат да бъдат настроени да деактивират използването на бисквитки. Ако обаче деактивирате „бисквитките“, може да не можете да получите достъп до функционалността на нашия уебсайт правилно или изобщо. Никога не поставяме лични данни в „бисквитки“.

Географска информация

Когато използвате мобилното приложение, може да използваме GPS технология (или друга подобна технология), за да определим текущото ви местоположение, за да определим града, в който се намирате, и да показваме информация със съответните данни или реклами. Няма да споделяме текущото ви местоположение с други потребители или партньори. Ако не искате да използваме Вашето местоположение за целите, посочени по-горе, трябва да изключите услугите за местоположение за мобилното приложение, разположено в настройките на Вашия акаунт или в настройките на Вашия мобилен телефон и / или в рамките на мобилното приложение.

Автоматична информация

Ние автоматично получаваме информация от Вашия уеб браузър или мобилно устройство. Тази информация включва името на уебсайта, от който сте въвели нашия уебсайт, ако има такъв, както и името на уебсайта, към който сте се насочили, когато напускате нашия уебсайт. Тази информация включва също IP адреса на Вашия компютър / прокси сървър, който използвате за достъп до Интернет, името на Вашия доставчик на интернет уебсайт, типа на уеб браузъра, типа мобилно устройство и компютърната операционна система. Използваме цялата тази информация, за да анализираме тенденциите сред нашите потребители, за да помогнем за подобряването на нашия уебсайт.

Данни от дневника

Подобно на много оператори на уебсайтове, ние събираме информация, която браузърът ви изпраща всеки път, когато посетите нашия уебсайт („Дневник на данните“). Тези данни от дневника могат да включват информация, като адрес на интернет протокола на Вашия компютър („IP“), тип браузър, версия на браузъра, страниците на нашия уебсайт, които посещавате, час и дата на посещението ви, време, прекарано на тези страници и други статистика.

Съгласно Закона за сигурност на поверителността на децата на дете, никой оператор на уебсайт не може да изисква, като условие за участие в дадена дейност, дете, което е по-малко от 13 години, да разкрие повече подробности, отколкото е разумно изисквано. S-Machinery Ltd се подчинява на това искане. S-Machinery Ltd просто събира информация с желание; никаква информация не се събира пасивно. деца под 13 години могат да изпращат само своя имейл адрес, когато ни изпращат имейл в нашата зона „Свържете се с нас“. S-Machinery Ltd използва имейл адреса, за да отговори на еднократна заявка от дете под 13 години и след това изтрива имейл адреса. В случай, че S-Machinery Ltd събира и поддържа лична информация, свързана с дете под 13 години, родителят може да ни изпрати имейл за преглед, промяна и / или изтриване на такава информация, както и да откаже, за да позволи всяко допълнително събиране или използване на информацията на детето.

Как използваме Вашата информация

Ние използваме информацията, която получаваме от Вас, както следва:

Персонализиране на нашия уебсайт

Можем да използваме личната информация, която ни предоставяте, заедно с всяка компютърна информация, която получаваме, за да персонализираме нашия уебсайт.

Споделяне на информация с филиали и други трети страни

Ние не продаваме, наемаме или по друг начин предоставяме Вашата лична информация на трети лица за маркетингови цели. Можем да предоставим Вашата лична информация на филиали, които ни предоставят услуги по отношение на нашия уебсайт (т.е. процесори за плащания, компании, хостинг на уебсайтове и др.); такива филиали ще получават само информация, необходима за предоставяне на съответните услуги, и ще бъдат обвързани от споразумения за поверителност, ограничаващи използването на такава информация.

Обобщаване на данни

Ние си запазваме правото да събираме и използваме всякаква Лична информация, събрана от използването на нашия уебсайт, и да обединяваме такива данни за вътрешен анализ, които подобряват нашия уебсайт и услуга, както и за използване или препродажба на други. В нито един момент Вашата лична информация не е включена в такива обединения от данни.

Законно изискани съобщения на информация

Можем да бъдем юридически задължени да разкрием Вашата лична информация, ако такова разкриване е (а) се изисква от призовка, закон или друг правен процес; б) необходими за подпомагане на служители на правоприлагащите органи или на правителствени агенции за прилагане; (в) необходими за разследване на нарушения или прилагане по друг начин на нашите Правни условия; (г) необходими за защита от правни действия или искове от трети страни, включително Вас и / или други членове; и / или (д) необходими за защита на законните права, лична / недвижима собственост или лична безопасност на S-Machinery Ltd, нашите Потребители, служители и свързани лица.

Отказване

Ние ви предлагаме възможността да се откажете от използването на Вашата лична информация, използвана за конкретни функции, когато ви помолим за тази подробност. Когато се регистрирате за уебсайта, ако не искате да получавате допълнителни материали или известия от нас, можете да покажете предпочитанията си в нашата регистрационна форма.

Връзки към други уебсайтове

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове, които не са под нашия пряк контрол. Тези уебсайтове може да имат свои собствени правила относно поверителността. Ние нямаме контрол или отговорност за свързаните уебсайтове и предоставяме тези връзки единствено за удобство и информация на нашите посетители. Имате достъп до такива свързани уебсайтове на свой риск. Тези уебсайтове не са предмет на настоящата Политика за поверителност. Трябва да проверите политиките за поверителност, ако има такива, на тези отделни уебсайтове, за да видите как операторите на тези уебсайтове на трети страни ще използват Вашата лична информация. В допълнение, тези уебсайтове могат да съдържат връзка към уебсайтове на нашите филиали. Уебсайтовете на нашите филиали не са предмет на настоящата Политика за поверителност и трябва да проверите техните индивидуални политики за поверителност, за да видите как операторите на такива уебсайтове ще използват Вашата лична информация.

Сигурност

Сигурността на Вашата лична информация е важна за нас, но не забравяйте, че никой метод за предаване по Интернет или метод за електронно съхранение не са 100% сигурни. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на Вашата лична информация, не можем да гарантираме нейната абсолютна сигурност. Ние използваме практически мерки за защита, за да се предпазим от загубата, злоупотребата и промяната на отделните Данни под наш контрол. Личните данни се съхраняват в защитена база данни и винаги се изпращат чрез шифрован SSL метод, когато се поддържа от Вашия уеб браузър. Никога предаването на уеб или електронна поща не е напълно защитено или грешка безплатно. Например имейл, изпратен до или от уебсайта, може да не е защитен. Трябва да се погрижите по уникален начин да решите каква информация да ни изпратите чрез имейл. Вижте декларацията за съгласие за обработка на личните Ви данни тук.

Актуализации на политиката за поверителност

Ние си запазваме правото да променяме тази Политика за поверителност по всяко време. Трябва да преглеждате често тази политика за поверителност. Ако направим съществени промени в тази политика, можем да ви уведомим на нашия уебсайт, чрез публикация в блога, по имейл или по друг метод, който определим. Методът, който избрахме, е по наша собствена преценка. Ще променим и датата „Последна актуализация“ в началото на настоящата Политика за поверителност. Всички промени, които правим в нашата Политика за поверителност, са в сила от тази последна актуализирана дата и заместват всички предишни Политики за поверителност.

Въпроси относно нашите практики за поверителност или настоящата политика за поверителност

Ние се ангажираме да ръководим бизнеса си в съответствие с тези принципи, за да гарантираме поверителността на личната информация да бъде защитена и поддържана. Ако имате въпроси относно нашите практики за поверителност или тази политика, моля, свържете се с нас.