keyboard_arrow_right Добави обява
keyboard_arrow_right Влез
keyboard_arrow_right Регистрация
keyboard_arrow_right Начало
keyboard_arrow_right Индустрии
keyboard_arrow_right Търси
keyboard_arrow_right Продай

Правила и Условия


Добре дошли в S-Machinery Ltd („Услугата“). Следните Условия за ползване се прилагат, когато преглеждате или използвате Услугата, намираща се на адрес: http://www.Sales-machinery.bg Моля, прегледайте внимателно следните условия. Достъпвайки или използвайки Услугата, Вие подписвате своето съгласие с тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване, нямате право да получите достъп или да използвате Услугата.

ПОЛИТИКА НА ПРАВИЛА:

Компанията зачита поверителността на своите потребители на Услуги. Моля, вижте Политиката за поверителност на компанията, която обяснява как събираме, използваме и разкриваме информация, която се отнася до Вашата поверителност. Когато получите достъп или използвате Услугата, Вие подписвате своето съгласие с настоящата Политика за поверителност.

РЕГИСТРАЦИЯ: ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Трябва да имате поне 18 години, за да се регистрирате и използвате Услугата.

Ако сте потребител, който се регистрирате за Услугата, ще създадете персонализиран акаунт, който включва уникално потребителско име и парола за достъп до Услугата и за получаване на съобщения от Компанията. Вие се съгласявате да ни уведомявате незабавно за всяко неоторизирано използване на Вашата парола и / или акаунт. Компанията няма да носи отговорност за задължения, загуби или щети, произтичащи от неправомерно използване на Вашето потребителскоиме, парола и / или акаунт.

 

Регистрация (индивидуално) - Активирането на потребителски профил изисква одобрение чрез потвърждаване на връзка в електронната ви поща, която сте посочили за контактпървоначалнотовъвеждане на Вашата информация за контакт. Само след потвърждение от потребителя акаунтът е валидиран.

Регистрация (юридическо лице) - Всеки дилър ще получи телефонно обаждане от наш администратор в рамките на 5 (пет) работни дни за потвърждение и валидиране. В случай на пропуснат контакт по време на периодично телефонно обаждане, SM има право да закрие акаунта.

СМЕТКА ЗА НЕАКТИВЕН ПОТРЕБИТЕЛ:

Освен ако нямате право на възстановяване на кредит, ние си запазваме правата да прекратим и изтрием безплатния акаунт, ако не сте влезли в акаунта си за период по-дълъг от 12 (дванадесет) месеца. В резултат на това договорните ви отношения с нас ще бъдат анулирани и вече няма да можете да използвате изтрития акаунт. Ще изтрием акаунта след предварително известие от 30 (тридесет) дни на имейл адреса, който сте посочили при регистрацията, което ви позволява да посочите, че искате да продължите да използвате акаунта си. Нашето право на Erasure ще ви остави незасегнати от правото ви да се пререгистрирате с безплатен акаунт, ако искате да използвате нашата услуга в бъдеще

 

ОГРАНИЧЕНИЯЗА ПОЛЗВАНЕ:

Вашето разрешение за използване на Сайта е обусловено от следните ограничения за използване и ограничения за поведение: Вие се съгласявате, че няма при никакви обстоятелства:

• публикувате всякаква информация, която е обидна, заплашителна, нецензурна, клеветническа или расова, сексуална, религиозна или друго несъмнено и обидносъдържание;

• използванетоуслугата за всякакви незаконни цели или за насърчаване на незаконни дейности;

• опит за или тормоз, злоупотреба или нараняване на друго лице или група;

• използванетоакаунта на друг потребител без разрешение;

• предоставят невярна или неточна информация при регистрация на акаунт;

• да се намесва или да се опитва да наруши правилното функциониране на Услугата;

• използваме автоматизирано използване на системата или предприемаме действия, които смятаме да наложим или потенциално да наложим неразумно или непропорционално голямо натоварване на нашите сървъри или мрежова инфраструктура;

• заобикаляневсички заглавия за изключване на роботи или други мерки, които предприемаме, за да ограничим достъпа до Услугата или използването на каквито и да е софтуер, технология или устройство, с целscrape, spiderилиcrawl.Услугата или прибиране или манипулиране на данни;

• или публикуване или свързване към злонамерено съдържание, предназначено да повреди или наруши браузъра или компютъра на друг потребител.

 

ОГРАНИЧЕНИЕ И ОПАСНОСТИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ:

Когато създавате свой персонализиран акаунт, е възможно да можете да предоставите („Потребителско съдържание“). Вие носите пълна отговорност за Потребителското съдържание, което публикувате, качвате, свързвате или предоставяте по друг начин чрез Услугата. Вие се съгласявате, че ние действаме само като пасивен канал за Вашата онлайн разпространение и публикуване на Вашето Потребителско съдържание. Компанията обаче си запазва правото да премахва всяко Потребителско съдържание от Услугата по своя преценка.

Следните правила се отнасят до потребителското съдържание. Чрез предаване и изпращане на всяко Потребителско съдържание, докато използвате Услугата, Вие се съгласявате, както следва:

Вие носите пълна отговорност за Вашия акаунт и дейността, която се случва, докато сте влезли в или докато използвате акаунта си;

Няма да публикувате информация, която е злонамерена, невярна или неточна;

Няма да изпращате съдържание, което е защитено с авторски права или е обект на собственически права на трети страни, включително поверителност, публичност, търговска тайна и др., Освен ако не сте собственик на такива права или нямате съответното разрешение от техния законен собственик конкретно да предоставя такова съдържание;

С настоящото потвърждавате, че имаме право да определим дали някое от Вашите подавания от Потребителско съдържание е подходящо и спазвате ли тези Условия за ползване, премахнете всички и / или всички Ваши изявления и прекратете акаунта си със или без предварително уведомление.

Разбирате и се съгласявате, че всяка отговорност, загуба или повреда, възникнали в резултат на използването на всяко Потребителско съдържание, което предоставяте на достъп или достъп чрез използването на Услугата, е изцяло Ваша отговорност.

Компанията не носи отговорност за публично показване или злоупотреба с Вашето Потребителско съдържание. Компанията не може предварително да екранизира или следи цялото Потребителско съдържание. Въпреки това, по наша преценка, ние или технологията, която използваме, можем да наблюдаваме и / или записваме взаимодействията ви със Услугата.

ОГРАНИЧЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГАТА

 

Вие потвърждавате и се съгласявате, че SM може да задава ограничения от време на време по отношение на използването на Услугата, включително максималния брой дни, през които съдържанието ще се поддържа от Услугата, максималният брой и размер на Публикации, имейли , съобщения или друго съдържание, което може да се предава или съхранява от Услугата, и честотата, с която можете да получите достъп до Услугата или рекламния портал. Вие потвърждавате и се съгласявате, че SM не носи отговорност за изтриването или несъхранението на съдържание, поддържано или доставено чрез рекламния портал или Услугата. Вие потвърждавате и се съгласявате, че SM си запазва правото по всяко време да променя или прекратява Услугата (или която и да е част от нея) със или без предизвестие и че SM не носи отговорност пред вас или пред трета страна за всяка такава промяна, спиране или прекратяване на Услугата.

 

SM може да предостави преведена английска версия на T&C на всички езици, изброени в платформата, ако е необходимо. Разбирате и се съгласявате, че всеки превод на термините на други езици може да бъде предоставен само за Ваше удобство и че английската версия урежда условията на Вашите отношения с SM. Освен това, ако има несъответствия между английската версия на условията и всеки превод, английската версия на условията има превес.

ПОТРЕБИТЕЛСКА УСЛУГА:

SM запитванията и въпросите на потребителите относно различни въпроси се съобщават възможно най-скоро. Можете да изпращате Вашите запитвания на уеб портал и в рамките на определени дни, на Вашето запитване ще бъде отговорено.

 

ОНЛАЙН СЪДЪРЖАНИЕ

Мнения, съвети, изявления, оферти или друга информация или съдържание, предоставени чрез Услугата, но не пряко от Дружеството, са на съответните им автори и не трябва непременно да се разчита на тях. Такива автори носят пълна отговорност за такова съдържание. Компанията не гарантира точността, пълнотата или полезността на каквато и да е информация за Услугата и нито Компанията приема, нито одобрява, нито Дружеството е отговорно за точността или надеждността на всяко мнение, съвет или изявление, направено от страни, различни от компанията. Компанията не носи отговорност и не носи отговорност за всяко Потребителско съдържание, което Вие или който и да е друг потребител или трета страна публикува или изпраща през Услугата. При никакви обстоятелства Дружеството няма да носи отговорност за загуба или вреда, произтичаща от разчитане на някого на информация или друго съдържание, публикувано в Услугата или предавано на потребителите. Въпреки че Компанията се стреми да наложи тези Условия за ползване, можете да бъдете изложени на Потребителско съдържание, което е неточно или несъмнено. Компанията си запазва правото, но няма задължение да наблюдава материалите, публикувани в публичните зони на услугата, или да ограничава или отказва достъп на потребителя до Услугата или да предприема други подходящи действия, ако потребителят наруши тези Условия за ползване или се ангажира с всяка дейност, която нарушава правата на всяко лице или образувание или която считаме за незаконна, обидна, обидна, вредна или злонамерена. Дружеството има право да премахва всякакви такива материали, които според единственото си мнение нарушават или се твърди, че нарушават закона или настоящото споразумение или които могат да бъдат обидни, или които могат да нарушат правата, да навредят или да застрашат безопасността на потребителите или други. Неправомерното използване може да доведе до наказателно и / или гражданско преследване съгласно закона. Ако узнаете за злоупотреба с нашата Услуга, моля, свържете се с нас на http://www.Sales-machinery.bg

ПРОМОЦИОННИ ОПЦИИ

Публикувайки обявачрез нашата „услуга“, Вие се съгласявате, че тя може да се показва на други уебсайтове, собственост на SM или местни сайтове, рекламни портали и / или платформи и представяте, че връзката между вас и собственика на такива други уебсайтове, обявитепорталите и / или платформите се управляват от условията за ползване и политиките на въпросната трета страна. При всякакви транзакции с SM чрез системата PayPal или подобни субекти, ние не носим отговорност за изпратени средства. SM няма да участва в такива транзакции. С тези GT Вие приемате и се съгласявате, че SM не се пристрастява към такива транзакции, няма контрол върху който и да е елемент от такива транзакции и не носи отговорност пред никоя страна във връзка с такива транзакции. След заплащане на който и да е канал във фирмената сметка, ще ви бъде издадена фактура и допълнително ДДС, ако е необходимо.

 

Статус "Premium" - с допълнителни добавки за период, валиден 10 (десет) дни.

 „Топ статус“ - с допълнителни разходи за период, валиден 30 (тридесет) дни.

Публикувайте реклами без допълнителни разходи до 3 (три) бр. С активно състояние.

 

Да се ​​регистрирате като потребител в рекламния портал е напълно безплатно. Използвайки „услугата“, ще видите списъци, можете да се свържете с продавачи или да изпратите запитвания. Публикуването на отделни реклами или банери в рекламния портал и чрез „услугата“ е допълнително таксувана услуга в SM. Таксите за публикувани реклами се определят в съответствие с текущата ценова листа. Освен ако не е уговорено друго, публикуването на обявивинаги зависи от авансовото плащане на таксата за въпросната обява. Обявитевинаги се плащат по банков път. Никоя обява няма да бъде публикувана, докато не бъде платена изцяло. Клиентите по договор, които предлагат своите (употребявани) тежки превозни средства и / или машини, ще получат фактури в съответствие с ценоразписа или с клиентското споразумение.

 

Всяка такса, платена съгласно това Споразумение, няма да бъде възстановена в случай, че всяко съдържание е премахнато от „услугата“ за нарушение на тези условия или друга причина извън контрола на SM. Освен това сумите за неизползван лимит и кредити не се възстановяват.

 

В случай на предварително заплащане на пакет и ако има нужда от план за надстройка, ще има възможност за надграждането му с по-висока, сумата от стойността на оригинала се запазва.

SM е рекламен портал и действа като място, което позволява на всички потребители, които спазват тези условия, да предлагат, продават, купуват и наемат (употребявани) тежкотоварни автомобили и машини, публикувани в рекламната платформа. SM не носи отговорност за състоянието или произхода на оборудването и не приема никакво гаранционно или извънгаранционно обслужване на стоките. Приемайки тези T&C, Вие декларирате, че използвате Услугата и рекламната платформа на свой риск и отговорност. SM не получава комисионна от продажбата или отдаването под наем на някоя от публикуваните реклами, няма контрол върху всеки етап от първоначалните преговори до финализиране на сделката и в този смисъл не поема отговорност за нейната коректност и лоялност купувачи или продавачи.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че SM не носи отговорност за взаимодействията ви с организации и / или лица в рекламния портал или чрез Услугата. Всяко плащане и доставка на стоки и услуги и всякакви други условия на гаранции или представителства, свързани с всяко взаимодействие, което може да имате с други организации и / или физически лица, са единствено между вас и такива организации и / или лица. Вие се съгласявате и потвърждавате, че SM не носи отговорност за загуби или щети в резултат на такива транзакции или взаимодействия. В случай, че имате спор с един или повече потребители, освобождавате SM, неговите служители, агенти и представители от всякакви искове.

 

SM ви предоставя ограничено, временно, неизключително право за достъп и използване на Услугата за лична употреба. Този лиценз, предоставен тук, не включва реклами или препратки към списъци с списъци, като домове за продажба, работа, услуги или доставчици на услуги за класифициране на обяви или пренасочване към други конкурентни сайтове. Правото на използване на Услугата не ви позволява да използвате рекламната си страница или да предоставяте хипервръзки към други страници на материали, различни от публикуването на използвано оборудване в Услугата (например за използване в лични блогове или други лични или публични онлайн медии , както и конкурентни уебсайтове). SM може да ограничи броя публикувани публикации в платформата или да блокира рекламния ви профил. Използването на Услугата извън обхвата на разрешения за достъп, посочени в тези условия, незабавно прекратява всяко разрешение или лиценз, предоставени тук. За да събирате, обобщавате, копирате, дублирате, показвате или използвате данни за услугата или каквото и да е съдържание, предоставено чрез Услугата за други цели (включително търговски цели), които не са посочени тук, първо трябва да получите разрешение от SM.

 

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕИ / ИЛИ МАТЕРИАЛИ

Като част от Услугата, Дружеството може да Ви предостави удобни връзки към уебсайтове или сайтове на трети страни („Сайтове на трети страни“), както и към съдържание или елементи, принадлежащи или произхождащи от трети страни („Приложения на трети страни, софтуер или Съдържание “). Тези връзки се предоставят като любезност към абонатите на Услугата. Компанията няма контрол над сайтовете на трети страни и приложенията, софтуера или съдържанието на трети страни или промоциите, материалите, информацията, стоките или услугите, достъпни на тези сайтове на трети страни или приложения, софтуер или съдържание на трети страни. Такива сайтове на трети страни и приложения, софтуер или съдържание на трети страни не се изследват, контролират или проверяват за точност, целесъобразност или пълнота от Компанията и Дружеството не носи отговорност за сайтове на трети страни, достъп до които са достъпни чрез Сайта или други приложения на трети страни. , Софтуер или Съдържание, публикувано на, достъпно или инсталирано от Сайта, включително съдържанието, точността, обидността, мненията, надеждността, практиките за поверителност или други политики на или съдържащи се в Сайтовете на трети страни или в приложенията, софтуера или съдържанието на трети страни. Включването, свързването или разрешаването на използването или инсталирането на който и да е уебсайт на трета страна или каквито и да било приложения на трети страни, софтуер или съдържание не предполага одобрение или одобрение от него. Ако решите да напуснете сайта и да получите достъп до сайтовете на трети страни или да използвате или инсталирате приложения, софтуер или съдържание на трети страни, правите това на свой риск и трябва да сте наясно, че нашите условия и правила вече не се уреждат.

Трябва да прегледате приложимите условия и политики, включително практики за поверителност и събиране на данни, на всеки сайт, до който навигирате от Сайта, или свързани с приложенията, които използвате или инсталирате от сайта.

АВТОРСКО ПРАВО:

а) Прекратяване на многократни сметки за нарушение. Компанията зачита правата на интелектуална собственост на други хора и иска потребителите да направят същото. Дружеството е приело и приложило политика, която предвижда прекратяването при подходящи обстоятелства на потребители на Услугата, които са повторни нарушители, Дружеството може да прекрати достъпа за участници или потребители, за които многократно се установи, че предоставят или публикуват защитено съдържание на трети страни без необходимите права и разрешения.

(б) Известия за сваляне. Ако сте собственик на авторски права или негов представител и вярвате, че добросъвестно, че всички материали, предоставени в Услугата, нарушават Вашите авторски права, можете да изпратите уведомление в съответствие с изпращането на следната информация в писмена форма на посочения от компанията агент на авторски права на S –Machinery LTD:

1. Датата на Вашето уведомление;

2. Физически или електронен подпис на лице, упълномощено да действа от името на собственика на изключително право, за което се твърди, че е нарушено;

3. Описание на защитеното с авторски права произведение, за което се твърди, че е било нарушено, или, ако множество авторски права в един онлайн сайт са възстановени чрез едно уведомление, представителен списък на такива произведения на този сайт;

4. Описание на материала, за който се твърди, че нарушава или е обект на нарушаваща дейност, и информация, достатъчна, за да можем да намерим такава работа;

5. Информация, която е достатъчно достатъчна, за да позволи на доставчика на услуги да се свърже с вас, като адрес, телефонен номер и / или имейл адрес;

6. Изявление, че вярвате добросъвестно, че използването на материала по жалбата не е разрешено от собственика на авторските права, неговия агент или от закона; и

7. Изявление, че информацията в уведомлението е точна и под санкция на лъжесвидетелстване, че сте упълномощени да действате от името на собственика на изключително право, за което се твърди, че е нарушено. в) насрещни известия. Ако смятате, че Вашето Потребителско съдържание, което е премахнато от Сайта, не нарушава или че имате разрешение от собственика на авторските права, от агента на собственика на авторски права или съгласно закона да публикувате и използвате съдържанието във Вашето Потребителско съдържание, можете да изпратите насрещно уведомление, съдържащо следната информация, до нашия агент за авторско право, използвайки посочената по-горе информация за контакт:

1. Вашият физически или електронен подпис;

2. Описание на съдържанието, което е премахнато, и мястото, на което се е появило преди да бъде премахнато;

3. Изявление, че имате добросъвестно убеждение, че съдържанието е премахнато в резултат на грешка или неправилна идентификация на съдържанието;

4. Вашето име, адрес, телефонен номер и имейл адрес, изявление, че сте съгласни със законите на ЕС и изявление, че ще приемете обслужване на процеса от лицето, предоставило уведомление за предполагаемото нарушение.

Ако насрещното уведомление бъде получено от агента за авторско право на Дружеството, Дружеството може да изпрати копие от насрещното уведомление до оригиналната страна жалбоподател, като информира такова лице, че може да възстанови премахнатото съдържание след 10 работни дни. Освен ако собственикът на авторските права не подаде иск за съдебна заповед срещу доставчика, член или потребител на съдържанието, премахнатото съдържание може (по преценка на Дружеството) да бъде възстановено на Сайта след 10 до 14 работни дни след получаване на насрещното уведомление.

ЛИЦЕНЗИЯ

Публикувайки всяко Потребителско съдържание чрез Услугата, Вие изрично предоставяте и представяте и гарантирате, че имате право да предоставите на Компанията безплатен, подлицензиран, прехвърлим, вечен, неотменим, неизключителен, световен лиценз на използвайте, възпроизвеждайте, променяйте, публикувайте, изброявайте информация относно, редактирайте, превеждайте, разпространявайте, публично изпълнявайте, публично показвайте и правете производни произведения на цялото такова Потребителско съдържание и Вашето име, глас и / или подобие, съдържащи се в съдържанието на Вашето Потребителско съдържание, ако е приложимо, изцяло или разпространяващо се и под каквато и да е форма, медия или технология, независимо дали сега са известни или отдолу разработени, за използване във връзка със Услугата.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние и нашите лицензодатели запазваме собствеността върху всички права на интелектуална собственост от всякакъв вид, свързани със Услугата, включително приложимите авторски права, търговски марки и други права на собственост. Други имена на продукти и фирми, споменати в Услугата, могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици. Ние си запазваме всички права, които не са ви изрично предоставени съгласно настоящото споразумение.

 

ИМЕЙЛЪТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ

Комуникациите, направени чрез системата за електронна поща и съобщения на Услугата, няма да представляват правно предизвестие на Компанията или на някой от нейните служители, служители, агенти или представители във всяка ситуация, когато известието до Компанията се изисква по договор или по някакъв закон или регламент.

 

ПОТРЕБИТЕЛЯ, СЕ СЪГЛАСЯВАДА ПОЛУЧАВА КОМУНИКАЦИЯВ ЕЛЕКТРОННА ФОРМА

За договорни цели Вие (а) се съгласявате да получавате съобщения от Дружеството в електронна форма чрез имейл адреса, който сте изпратили; и (б) се съгласявате, че всички Условия за ползване, споразумения, известия, оповестявания и други съобщения, които Дружеството ви предоставя по електронен път, отговарят на всички законови изисквания, които биха изпълнили такива съобщения, ако бяха писмено. Горното не засяга Вашите права.

Може също да използваме Вашия имейл адрес, за да ви изпращаме други съобщения, включително информация за компанията и специални оферти. Можете да се откажете от такъв имейл, като промените настройките на акаунта си или изпратите имейл до S-Machinery Ltd. Отказът може да ви попречи да получавате съобщения относно Компанията или Специални оферти.

ГАРАНЦИЯ

Услугата се предоставя „такава, каквато е“, без никаква гаранция. Без да ограничава горепосоченото, компанията изрично отказва всички гаранции, независимо дали са изрични, подразбиращи се или законови, по отношение на услугата, включително без ограничение каквато и да е гаранция за продаваемост, годност за определена цел, заглавие, сигурност, точност и неспазване. Без да ограничава горепосоченото, компанията не дава никаква гаранция или представителство, че достъпът или експлоатацията на услугата ще бъде непрекъснат или без грешки. поемате пълна отговорност и риск от загуба в резултат на изтеглянето и / или използването на файлове, информация, съдържание или други материали, получени от услугата. някои юрисдикции ограничават или не разрешават отказ от гаранция, така че тази разпоредба може да не се отнася за вас.

 

Ограничение на щетите; ОСВОБОЖДАВАНЕ

до степента, разрешена от приложимото законодателство, в никакъв случай дружеството, неговите свързани лица, директори или служители или неговите лицензодатели или съдружници не са отговорни за вас за загуба на печалба, употреба или данни или за случайни, косвени , специални, последващи или примерни щети, независимо от възникналите, които произтичат от това

(a) използването, разкриването или показването на Вашето потребителско съдържание;

(б) Вашето използване или невъзможност да използвате услугата;

в) услугата като цяло или софтуерът или системите, които предоставят услугата достъпна; или

г) всякакви други взаимодействия с компанията или друг потребител на услугата, независимо дали се основават на гаранция, договор, деликт (включително небрежност) или друга правна теория и независимо дали компанията е била информирана или не за възможността за такава вреда и дори ако посоченото тук средство за защита не е изпълнило основната си цел. някои юрисдикции ограничават или не позволяват отказ от отговорност, така че тази разпоредба може да не се отнася за вас. Ако имате спор с един или повече потребители или търговец на продукт или услуга, който преглеждате, използвайки Услугата, ни освобождавате (и нашите служители, директори, агенти, дъщерни дружества, съвместни предприятия и служители) от искове, искания и щети (действителни и последващи) от всякакъв вид и характер, известни и неизвестни, произтичащи от или по някакъв начин свързани с подобни спорове.

МОДИФИКАЦИЯ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Ние можем да изменяме тези Условия за ползване по всяко време и ще актуализираме тези Условия за ползване в случай на такива изменения. Ваша единствена отговорност е да проверявате Сайта от време на време, за да видите всички такива промени в Споразумението. Ако продължите да използвате Сайта, Вие потвърждавате съгласието си с нашите ревизии на настоящите Условия за ползване. Ние обаче ще ви уведомим за съществени промени в условията, като публикуваме известие на нашата начална страница и / или изпратим имейл на имейл адреса, който сте ни предоставили при регистрацията. Поради тази допълнителна причина трябва да поддържате актуална информацията за контакти и профил. Всякакви промени в тези Условия или отказ от правата на Дружеството по настоящото споразумение няма да бъдат валидни или ефективни, освен в писмено споразумение с физически подпис на служител на Дружеството. Никакво предполагаемо отказване или изменение на настоящото споразумение от страна на компанията чрез телефонни или електронни съобщения не е валидно.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ И УПОТРЕБА

Потребителят не може да надвишава максимално разрешения брой обявиспоред договора си. В случай, че превишите лимита в пакета си, SM ще ви уведоми незабавно и ще получите оферта с подходящо количество. В случай, че офертата не отговаря на Вашите нужди, можете да поискате индивидуална. SM услугитенезабавно издават фактура при активиране на акаунта и трябва да бъдат платени преди публикуването на инвентара. Фактурите ще се изпращат ежемесечно от началната дата на договора.

В случай че не платите заявената поръчка в рамките на тридесет (30) дни, поръчката ще бъде анулирана. В случай на плащане след посочения период, сумата ще се изчислява само ако няма разлики, намерени в ценовата листа на SM. В противен случай може да се начисли допълнителна такса или възстановяване при анулиране на поръчката. След минималния период на договора от три месеца, Вашето споразумение ще бъде автоматично подновено за първоначално договорения период. Имате право да прекратите договора в съответствие с тази клауза.

 

SM си запазва правото да променя таксите по всяко време след предварително уведомление. Имате право да прекратите договора в съответствие с тази клауза. Договорът може да бъде прекратен и от двете страни писмено след тридесетдневно предизвестие. Плащането за всички използвани и приети услуги до датата на прекратяване е задължително.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Ако някоя част от настоящото споразумение се счита за невалидна илинеприложима, тази част от споразумението ще се тълкува в съответствие с приложимото законодателство. Останалите порции ще останат с пълна сила и ефект. Всяко неуспех от страна на Компанията да наложи някоя от разпоредбите на настоящото споразумение няма да се счита за отказ от нашето право да налагаме такава разпоредба. Нашите права съгласно това Споразумение ще оцелеят при всяко прекратяване на настоящото Споразумение.

Вие се съгласявате, че всяка причина за действие, свързана или произтичаща от отношенията ви с Дружеството, трябва да започне в рамките на ЕДНА година след настъпване на причината за действие. В противен случай подобна причина за действие е трайно забранена. Настоящите Условия за ползване и използването на Сайта се ръководят от законите на ЕС, без да се вземат предвид разпоредбите за конфликт на закони. Компанията може да възложи или делегира настоящите Общи условия и / или Политиката за поверителност на Компанията, изцяло или частично, на всяко лице или образувание по всяко време със или без Вашето съгласие. Нямате право да възлагате или делегирате правата или задълженията по Условията за ползване на услугата или Политиката за поверителност без предварително писмено съгласие на Компанията и всяко неправомерно възлагане и делегиране от вас е невалидно. потвърждавате, че сте прочели тези условия за ползване, разбирате условията за ползване и ще бъдете обвързани от тези общи условия. Освен това потвърждавате, че тези условия за ползване заедно с политиката за поверителност на http: // www.sales-machinery.com представляват пълното и изключително изявление на споразумението между нас и че той замества всяко предложение или предварително споразумение устно или писмено, и всякаква друга комуникация между нас, свързана с предмета на настоящото споразумение.